Provincies in een keuzelijst

De adresboek-functionaliteit is verbeterd. Bij het invoeren van een adres worden provincies nu in een keuzelijst aangeboden. Dit is gedaan ter vervanging van invoer in een tekstveld. Hierdoor is er meer eenduidigheid in de registratie van adresgegevens.

Database

Wij zijn het traject begonnen met het aanleggen van een database met alle provincies voor alle landen wereldwijd; een behoorlijke klus. Onze database met landen en provincies is ter controle inzichtelijk. Ga naar Systeeminstellingen > Overzichten > Landen .

Eenduidigheid

Tot dusver zijn provincies geregistreerd in een vrij tekstveld, wat heeft gezorgd voor verschillende benamingen. Bijvoorbeeld "Noord-Holland" versus "noord holland". Naast het voorkomen van onderlinge verschillen in schrijfwijze, is het nu ook een stuk eenvoudiger alle bedrijven uit Noord- Holland te selecteren.

Nieuwe filter

Om op basis van deze informatie te kunnen selecteren is een nieuwe filter ontwikkeld. Deze selecteert op regio, land, provincie of stad. De nieuwe filter is terug te vinden in de selectietool van bedrijven en contactpersonen.

Conversie van bestaande adressen

Omdat er al vele duizenden adressen in System One geregistreerd zijn, hebben we een speciaal programma geschreven waarmee de invoer is geconverteerd. Het programma zoekt de juiste provincie bij de invoer van de gebruiker in het vrije tekstveld. Wanneer de invoer uit een veld niet overeenkomt, zal er een kleine notitie bij verschijnen.

Meer artikelen